DERNEK AMAÇLARI

ÇALIŞMA KONULARI

Türk-İslam medeniyeti; geleneği, birikimi, tarihten gelen toplumsal duyarlılıkları ve üst seviyede örgütlenme kapasitesi sayesinde küresel örnekler üretmeyi başarmış bir medeniyettir. Bu başarı, genelde kadim inanç sistemimiz ve bütüncül dünya görüşümüzden kaynaklanırken aynı zamanda hem doğu hem de batı toplumlarına göre daha kapsayıcı ve dayanışmacı bir medeniyet üretmiş olmamız nedeniyledir. Bizim medeniyetimiz bir sevgi, hoşgörü, saygı, merhamet, vicdan ve adalet medeniyetidir. Bu çerçevede, gerek başta mimari alan gerekse diğer medeniyet alanlarındaki eserlerde bu insani nitelikler gözlemlenir.

MEDENİYETİMİZİN KIR YERLEŞİMLERİ VE YAPILARI

Mimarimizin geçmişinde üç tür mekânsal düzenleme önem kazanmıştır. Bunlar, kırsal yerleşimlerimiz, şehirlerimizde ki mahallelerimiz ve şehirlerimizin dini, sosyal ve kültürel merkezleri olan vakıf külliyelerimizdir. Bu çevreler hem yaşamları hem de fizik oluşumları ile birer çevresel sanat eseridir. Bu düzenlere biçim veren yapı yapma sanatı yani mimarimiz medeniyetimizin en etkili şekilde öne çıkan sanatı olmuştur.
Ehlibeyt Mahallesi, Tekstilciler Caddesi, Ekşioğlu İş Merkezi, Kat:2 16/4 06520 Balgat / Çankaya / ANKARA
e-adres : info@gelard.org.tr     e-bilgi : www.gelard.org.tr
GELard Dernek Hesap Numaraları : TR70 0001 5001 5800 7305 6634 86
T. Vakıflar Bankası T.A.O. Çetin Emeç Ankara Şubesi